TTG-Edam maakt gebruik van een geautomatiseerd tracking & tracing systeem. Hiermee kan de volledige historie van (een partij) goederen getraceerd worden, vanaf inslag bij TTG-Edam tot en met aflevering bij de klant.

Meer informatie
Klik hier voor een voorbeeld

Eigen site per opdrachtgever
Indien gewenst kan voor een opdrachtgever een aparte site geactiveerd worden, als logistiek informatie- en servicepunt voor hun klanten. Deze site kan opgemaakt worden in de huisstijl van de opdrachtgever en ook bereikbaar zijn vanaf de site van de opdrachtgever.